NEXOMIUM 40

Chỉ định NEXOMIUM 40 được chỉ định ở người lớn cho: Bệnh trào ngược dạ dày-thực quản (GERD): - Điều trị loét thực quản do trào ngược. Điều trị kéo dài sau khi đã điều trị phòng ngừa tái xuất huyết do loét dạ dày tá tràng bằng đường tĩnh mạch. Điều trị hội chứng Zollinger Ellison. NEXOMIUM 40 được chỉ định ở trẻ vị thành niên từ 12 tuổi trở lên cho: Bệnh trào ngược dạ dày-thực quản (GERD): - Điều trị loét thực quản do trào ngược.

Hiện có +25 khách đang xem thông tin sản phẩm