MOTIMILUM

Chỉ định: Motimilum được chỉ định để điều trị triệu chứng nôn và buồn nôn.

Hiện có +04 khách đang xem thông tin sản phẩm