ATORVASTATIN 20 MG

Chỉ định Tăng cholesterol máu: Atorvastatin được chỉ định hỗ trợ cho chế độ ăn làm giảm cholesterol toàn phần, LDL-cholesterol (LDL-C), apolipoprotein B và triglycerid ở bệnh nhân (người lớn, thiếu niên, trẻ ≥10 tuổi) có tăng cholesterol máu (có tính gia đình dị hợp tử) hoặc tăng lipid máu hỗn hợp (tương ứng với týp IIa và IIb trong phân loại Fredrickson) khi đáp ứng chưa đủ với chế độ ăn và các biện pháp không dùng thuốc. Atorvastatin cũng được chỉ định làm giảm cholesterol toàn phần và giảm LDL-C ở bệnh nhân tăng cholesterol máu gia đình đồng hợp tử, hỗ trợ cho các biện pháp điều trị khác (ví dụ: LDL-apheresis, cholestyramin) hoặc khi các biện pháp điều trị khác không thực hiện được. Dự phòng bệnh tim mạch: Atorvastatin được chỉ định nhằm phòng ngừa các biến cố tim mạch ở người lớn có nguy cơ cao về biến cố tim mạch (Xem “Dược lực học”), hỗ trợ cho điều chỉnh các yếu tố nguy cơ khác.

Hiện có +41 khách đang xem thông tin sản phẩm