MỤC TIÊU

Hiện đại hóa công nghiệp sản xuất thuốc, nghiên cứu khai thác chọn lọc tinh hoa của y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại, kết hợp hai nền y học để có những sản phẩm chất lượng mang tính đột phá, sáng tạo và có giá trị cao cho cộng đồng.

SỨ MỆNH

Ý nghĩa câu slogan của công ty “Giá trị của sống khỏe” cũng chính là sứ mệnh mà Phúc Vinh theo đuổi: Mang đến cho cộng đồng SỨC KHỎE và TRÍ TUỆ để tận hưởng giá trị của cuộc sống.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chất lượng sản phẩm - Công nghệ hiện đại - Con người bao gồm đạo đức, tâm huyết và sự chuyên nghiệp - chính những yếu tố này đã góp phần xây dựng niềm tin nơi khách hàng, tạo ra uy tín cũng như giá trị cốt lõi cho thương hiệu Phúc Vinh.