EU TEKYNAN

Chỉ định: Điều trị viêm âm đạo do các mầm bệnh nhạy cảm và viêm âm đạo không đặc hiệu.

Hiện có +52 khách đang xem thông tin sản phẩm