NYSTATIN

Chỉ định Nystatin được dùng để điều trị nhiễm nấm Candida albicans và các loại nấm khác ở âm hộ, âm đạo.

Hiện có +13 khách đang xem thông tin sản phẩm