CELECOXIB 200MG

Chỉ định Celecoxib được sử dụng ở người lớn để giảm triệu chứng trong: - Điều trị viêm xương khớp. - Điều trị viêm khớp dạng thấp. - Điều trị viêm cột sống dính khớp

Hiện có +00 khách đang xem thông tin sản phẩm