MYDIDOCAL

Chỉ định: Điều trị triệu chứng co cứng cơ sau đột quỵ ở người lớn.

Hiện có +36 khách đang xem thông tin sản phẩm