CLORPHENIRAMIN MALEATE 4MG

Chỉ định: Thuốc được chỉ định để kiểm soát triệu chứng của tất cả các bệnh dị ứng đáp ứng với thuốc kháng histamin, bao gồm viêm mũi dị ứng theo mùa và quanh năm, mày đay, phản ứng dị ứng cấp.

Hiện có +34 khách đang xem thông tin sản phẩm