NEXOMIUM 20

Chỉ định NEXOMIUM 20 được chỉ định ở người lớn cho: Bệnh trào ngược dạ dày-thực quản (GERD): - Điều trị loét thực quản do trào ngược - Điều trị dài hạn cho bệnh nhân viêm thực quản đã chữa lành để phòng ngừa tái phát - Điều trị triệu chứng bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (GERD) Kết hợp với một phác đồ kháng khuẩn thích hợp để điều trị nhiễm Helicobacter Pylori: - Chữa lành loét tá tràng có nhiễm Helicobacter pylori - Phòng ngừa tái phát loét dạ dày - tá tràng ở bệnh nhân loét có nhiễm Helicobacter pylori. Bệnh nhân cần điều trị bằng thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) liên tục: - Chữa lành loét dạ dày do dùng thuốc NSAID. - Phòng ngừa loét dạ dày và loét tá tràng do dùng thuốc NSAID ở bệnh nhân có nguy cơ. Điều trị hội chứng Zollinger Ellison. NEXOMIUM 20 được chỉ định ở trẻ vị thành niên từ 12 tuổi trở lên cho: Bệnh trào ngược dạ dày-thực quản (GERD): - Điều trị loét thực quản do trào ngược - Điều trị dài hạn cho bệnh nhân viêm thực quản đã chữa lành để phòng ngừa tái phát - Điều trị triệu chứng bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (GERD). Kết hợp với một phác đồ kháng khuẩn thích hợp để điều trị nhiễm Helicobacter Pylori..

Hiện có +56 khách đang xem thông tin sản phẩm