KIM TIỀN THẢO PV

Chỉ định: Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận.Viêm thận, bể thận do sỏi, viêm đường dẫn mật, túi mật do sỏi có các triệu chứng vàng da, đái đỏ, đái buốt, đái rắt, đái ra cặn sỏi, đái khó, đái đau, phù và đái ít.

Hiện có +15 khách đang xem thông tin sản phẩm