TPBVSK-VITAMIN 3B-PV

Chỉ định VITAMIN 3B-PV được dùng để hỗ trợ điều trị các bệnh do thiếu hụt các vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12.

Hiện có +55 khách đang xem thông tin sản phẩm