NGÂN KIỀU GIẢI ĐỘC PV

Chỉ định: Cảm mạo phong nhiệt(sốt có mồ hôi), phát sốt, nhức đầu, ho, miệng khô, họng đau.

Hiện có +00 khách đang xem thông tin sản phẩm