PHÚ THỌ

TÊN ĐẠI LÝ THÔNG TIN
Nhà thuốc Phúc Đạt  Thanh Miếu - Việt Trì - Phú thọ 
Nhà thuốc Nga Linh Nông Trang - Việt Trì - Phú thọ 
Nhà thuốc Nguyệt Châu Vân Phú  - Việt trì - Phú Thọ 
Quầy thuốc Số 158 Vụ Cầu Hạ Hòa - Phú Thọ 
Nhà thuốc Tuấn Thanh  Tân Dân - Việt Trì  - Phú Thọ 
Nhà thuốc Ngọc Khuê Gia Cẩm - Việt Trì -Phú Thọ
Quầy thuốc Oanh Nhân Thanh Sơn - Phú Thọ
Nhà thuốc số 338 Phong Châu - TX. Phú Thọ
Quầy thuốc Phương Liên TT Thanh Ba - Phú Thọ 
Nhà thuốc Tâm Cẩn Lâm Thao Phú Thọ 
Quầy thuốc Xuân Hòa Xuân Lũng Lâm Thao Phú Thọ 
Quầy thuốc Tới Hùng  Khu 10 - Phù Ninh - Phú Thọ 
Nhà thuốc Tiến Dung   Phú Hộ. TX Phú Thọ. Tỉnh Phú Thọ
Quầy thuốc 372 Khu 9 TT Hùng Sơn - Lâm Thao Phú Thọ
Quầy thuốc CND Doan Hùng TT ĐOAN HÙNG - Phú Thọ 
Quầy thuốc 314 TT ĐOAN HÙNG - Phú thọ