NAM ĐỊNH

TÊN ĐẠI LÝ THÔNG TIN
Cty Bình Hường  Đền Giếng TP, Nam Định
Cty Dược Trâm Anh  56 Trần Đại Nghĩa, TP Nam Định
Cty Dược Nam Định  66 Trần Phú, TP Nam Định 
Cty Dược Thành Đức  TT Cổ Lễ Huyện Trược Ninh, Nam Định
Nhà thuốc Nguyễn Thị Qúy  Chợ Thị Trấn Ngô Đồng - Huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định 
Nhà thuốc Bùi Thị Lý  Khu 4A Thị Trấn Ngô Đồng - Huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định 
Nhà thuốc Vũ Thị Thanh Xuyến   Chợ Xã Giao Thanh - Huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định 
Nhà thuốc Đỗ Thanh Liêm   Lạc Quần Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định 
Nhà thuốc Nguyễn Thị Bích Đào  Tổ 18 Thị Trấn Xuân Trường - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định 
Nhà thuốc Tràn Thị Hoàn   Đội 7 Xã Xuân Trung - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định 
Nhà thuốc Vũ Thị Lan  Xóm 7 Xã Xuân Bắc - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định -
Nhà thuốc Nguyễn Thị Hòa   Chợ Xã Xuân Tiến - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định 
Nhà thuốc Trần Thị Thúy   Đội 5 Xã Trực Thái - Huyện Trực Ninh - Tỉnh Nam Định 
Nhà thuốc Vũ Thị Loan   Đội 5, Xã Trực Thuận - Huyện Trực Ninh - Tỉnh Nam Định 
Nhà thuốc Anh Quyết   Mỹ Tân- Mỹ Lộc, Nam Định
Quầy thuốctd Trần Thị Tuyết Xóm 16, Mỹ Hà - Mỹ Lộc - Nam Định 
Nhà thuốc Duy Tuấn  Chợ Ải - Ý Yên - Nam Định 
Quầy thuốc Dũng Thục  314 Trần Huy Liệu - TP Nam Định 
Nhà thuốc Chị Thúy   Giaỉ Phóng - TP Nam Định 
Nhà thuốc Phương Thúy   306 Trần Huy Liệu - TP Nam Định 
Nhà thuốc Chị Tâm   Chợ Dần - Vụ Bản - Nam Định 
Nhà thuốc Thu Hà   Chợ Dần - Vụ Bản - Nam Định 
Nhà thuốc Chị Luyến   Nghĩa Trung - Nghĩa Hưng - Nam Định 
Nhà thuốc Chú Tuấn   TT Cồn - Hải Hậu - Nam Định 
Nhà thuốc Tuyết Thành   Trực Thái - Trực Ninh - Nam Định 
Nhà thuốc Anh Diện  Nghĩa Trung - Nghĩa Hưng - Nam Định
Nhà thuốc Mai Lân  189 Trần Thái Tông - Thành Phố Nam Định 
Nhà thuốc Bùi Thị Hà   62 Hàng Sắt - Thành Phố Nam Định 
Nhà thuốc Khánh Lý TT Cồn - Hải Hậu - Nam Định
Nhà thuốc Phạm Thị Hường   Xã Trực Phú - Huyện Trực Ninh - Tỉnh Nam Định 
Nhà thuốc Chu Thị Miền  Xã Trực Đại - Huyện Trực Ninh - Tỉnh Nam Định 
Quầy thuốc Chị Thoa  Trực Đại - Trực Ninh, Nam Định
Nhà thuốc Phạm Thị Hồng Tươi  Tân Giang Xã Nam Thanh - Huyện Nam Trực - Tỉnh Nam Định -
Nhà thuốc Phạm Thị Tân  Xã Phương Định - Huyện Trực Ninh - Tỉnh Nam Định 
Quầy thuốctd Phạm Thị Hạnh  Xóm 6 Hoành Sơn - Huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định 
Nhà thuốc Trần Thị Len  Chợ Xã Bạch Long - Huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định 
Nhà thuốc Minh Nhài  TT Qũy Nhất - Nghĩa Hưng - Nam Định 
Nhà thuốc Chị Thu  Nghĩa Thắng - Nghĩa Hưng - Nam Định