GIA LAI

TÊN ĐẠI LÝ THÔNG TIN
Quầy thuốc Chị Thương 440 Nguyễn Viết Xuân - Pleiku - Gia Lai
CTY CP Dược - VTYT Gia Lai 04 Quang Trung - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc 06 Phạm Văn Đồng - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc 123 234 Trần Hưng Đạo - TT Kon Tang - Mang Yang - Gia Lai
Quầy thuốc 18B 204 Phạm Văn Đồng - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc số 32 - Đông Thôn 7 - Xã Nghĩa Hưng - Chưphah - Gia Lai
Quầy thuốc số 32 Phòng khám Quyết Hương - Ngã 3 Ia Sươm - H Krong pa - Gia Lai
Quầy thuốc số 39 - Chị Gấm 73B Đặng Thai Mai - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Số 41 Thôn 6 - Xã Nghĩa Hưng - H ChuPal - Gia Lai
Quầy thuốc số 48B Liên Ia Lâu - Chư prong - Gia Lai
Quầy thuốc 53 - Uyên 44 Vạn Kiếp - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc 69  Binh Đoàn 15 - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc số 7 - Trần Cương 406 Phạm Văn Đồng - Gia Lai
Quầy thuốc 81  888 Hùng Vương  - TT Chư Sê - Gia Lai
Quầy thuốc Ái Nhi Nông trường 705 - Ia Grai - Gia Lai
Quầy thuốc An Phan Đình Phùng - TT Chư Ty - Huyện Đức Cơ - Gia Lai
Nhà thuốc Anh Đức Thôn Đoàn Kết - xã Bàu Cạn - huyện Chưprông - Gia Lai
Quầy thuốc Anh Đức Tổ dân phố 11 - TT Phú Thiện - H Phú Thiện - Gia Lai
Nhà thuốc Anh Hiền  Chợ Đăk Đoa - Đăk Đoa - Gia Lai
Nhà thuốc Anh Huy Trung tâm Thương mại Pleiku - Gia Lai
Nhà thuốc Anh Huy Chư Sê - Gia Lai
Quầy thuốc Anh Lộc Đối diện BV Đức Cơ - Chư Ty - Đức Cơ - Gia Lai
Quầy thuốc Ánh Nguyệt Đội 2- Thôn ChuwDong - Chư Gu - Gia Lai
Quầy thuốc Anh Nhân Chợ Phú Thiện  - TT Phú Thiện - H Phú Thiện - Gia Lai
Quầy Thuốc Anh Sơn Quang Trung - TT Chư Ty - Đức Cơ - Gia Lai
Quầy thuốc Anh Thân Xã Athai - TT Phú Thiện - Phú Thiện - Gia Lai
Quầy thuốc Anh Thư Thị tứ Ialu - Chuprong - Gia Lai
Nhà thuốc Anh Tuấn 651 Quang Trung - An Khê - Gia Lai
Quầy Thuốc An Kiều Thôn Brep - H Mang Yang - Gia Lai
Quầy thuốc An Sinh Tôn Thất Tùng - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc An Tâm Trường Chinh - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Bảo Anh Thôn Tân An - Xã Iasao - H Iagrai - Gia Lai
Quầy thuốc Bảo Chấn Tôn Đức Thắng - Pleiku - Gia lai
Quầy thuốc Bảo Châu Tôn Đức Thắng - Pleiku - Gia Lai
Thuốc tây Bảo Hiền Thôn 1 -Iagkai-Iagrai - Gia Lai
Quầy thuốc Bảo Oanh 95 Wưu - Thị Trấn Đak Đoa - Gia Lai
Quầy thuốc Bảo Trân Hàm Rồng - Đak Đoa - Gia Lai
Quầy Thuốc Bảo Trân Chư Sê - Gia Lai
Quầy thuốc tây Bảo Trân Tôn Đức Thắng - TP Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Bích Hạnh Buôn Phú Manhe2- TX Ajunpa- Gia Lai
Quầy thuốc Bình 830 Hùng Vương - TT Chư Se - Huyện Chư Sê - Tỉnh Gia Lai 
Quầy thuốc Bình An Thôn Tân Thuận - Xã Tân An - Huyện ĐakPo - Gia Lai
Quầy thuốc Bình An Thôn 1 - IATOR -  Chư Prong - Gia Lai
Nhà thuốc Bình Dương 149 Bùi Thị Xuân - An Phú - An Khê - Gia Lai
Quầy thuốc tây Bình Thể Iagrai - Gia Lai
Quầy thuốc Cẩm Hà Thôn Pleitel 2 - Xã Iasol- H Phú thiện - Gia Lai
Nhà thuốc Cao Phát 269 Đỗ Trạc - An Khê - Gia Lai
Quầy thuốc Cao Phát Thon Hoàng yên - Xã Iaphin- Chư Prong- Gia Lai
Nhà thuốc Châu Trần Phú - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Chị An Phan Đình Phùng - TT Chư Ty - Đức Cơ - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Ẩn Thôn Hòa Phú - TT Nhơn Hòa - Chư Pưh - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Bình Thôn Amarin - xã Amaron - Iapa - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Đàn Thôn Đoàn Kết - Bầu Cạn - Chưprông - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Đào Ia Hiao - Phú Thiện - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Định Ia BLang - Chư Sê - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Gấm Đặng Thai Mai - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Giang Chợ Phú Hòa - TT Phú Hòa - Chư Pah - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Hằng TT Phú Thiện - Phú Thiện - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Hằng Ia To - Ia Grai - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Hằng Phạm Văn Đồng - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Chí Hiếu Thôn Kliec A - Xã Pờ Tó - Huyện Iapa - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Hoa Ia Pa - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Hoa Thôn Amarin I  - Xã Amaron - H Iapa- Gia Lai
Quầy thuốc Chị Huế Thôn Kép 2 - Xã Ia MơNông - Chưpah - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Huệ Thôn 3 - Xã Nam Yang - Đăk Đoa - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Huyền Thôn 2 - Xã Thăng Hưng - Chưprông - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Khuyên Xã Tân An - Đăk Pơ - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Lan Chư Sê - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Lê Chợ Ianhin - Chưpah - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Lệ Chư Á - 558 Lê Duẩn -TP  Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Liễu 60 Hoàng Văn Thụ - TT Phú Hòa - Chư Pah - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Lý Quảng Trường Phú Túc - Phú Túc - Krông Pa - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Mai Thôn Chư Bồ 1 - Xã Ia Kia - Đức Cơ - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Mai Xã Iasol - Phú Thiện - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Mơ Thôn 1 - Ianhin - Chưpah - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Nga TT Ia Ly - Chưpah - Gia Lai
Quầy Thuốc Chị Nguyên Quang Trung - TT Chư Ty - Đức Cơ - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Oanh Xã Ia Sao - Ia Grai - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Phượng Krông Pa - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Phượng 364 Tôn Đức Thắng - Biển Hồ - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Quỳnh 106 Lê Lợi - TT Phú Hòa - Chư Pah - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Quỳnh Thôn Pleitel 2 - Xã Iasol - Phú Thiện - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Quỳnh Thôn 6 - Xã Nghĩa Hưng - Chưphah - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Thảo Thôn Iazut - xã Iason - Phú Thiện - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Thảo Binh Đoàn 15 - Thôn Đức Thành - Ia Sao - Ia Grai - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Thời 18 Hai Bà Trưng - TT K'Bang - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Thương 440 Nguyễn Viết Xuân- Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Trang 317 Trần Hưng Đạo - TT Kon Dưỡng - Mang Yang - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Tuyền 274 Trần Hưng Đạo - TT Kon Tang - Mang Yang - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Tuyết Đăk Đoa - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Xuân Thôn Tân Lập - Xã Ia Sao - Ia Grai - Gia Lai
Chị Xuân Đường Phạm Hồng Thái - Sông Bờ - Ayunpa - Gia Lai
Quầy thuốc Chú Cương Phạm Văn Đồng - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Chú Khuần Chợ Ia Sao - Ia Grai - Gia Lai
Quầy thuốc Chú Lào Đăk Đoa - Gia Lai
Quầy thuốc Chú Thanh TT Phú Thiện - Phú Thiện - Gia Lai
Quầy thuốc Cô Dung Thôn Tân Bình - Xã Iasao - Iagrai - Gia Lai
Quầy thuốc Cô Duyên Krông Pa - Gia Lai
Quầy Thuốc Cô Hà Lô 10 - Chợ Đức Cơ - Chư Ty - Gia Lai
Quầy thuốc Cô Hạnh Nông trường 705 - Ia Krai - Ia Grai - Gia Lai
Quầy thuốc Cô Hòa Thôn Tân Thành - xã Ia Yok  ( Ia Sao) - Iagrai - Gia Lai
Quầy thuốc Cô Hòa Xã Ia Sao - Ia Grai - Gia Lai
Quầy thuốc Cô Hồng Ia Grai - Gia Lai
Quầy thuốc Cô Hương Đưởng Trường Chinh - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Cô Kim Lý Thái Tổ - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Cô Liên Chư Pưh - Gia Lai
Quầy thuốc Cô Loan Lê Lợi - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Cô Lý Lê Hồng Phong - Ayunpa - Gia Lai
Quầy thuôc Cô Năm Chợ Chưprông - Chưprông - Gia Lai
Quầy thuốc Công Linh 99 Lê Lợi - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Công Tiến ĐakĐoa - Gia Lai
Quầy Thuốc Cô Nguyệt Trần Phú - Pleiku - Gia lai
Quầy thuốc Cô Niệm Đường Wừu - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Cô Phước Lô 15 Trần Hưng Đạo - TX Ayunpa - Gia Lai
Quầy thuốc Cô Phương TT Phú Thiện - Phú Thiện - Gia Lai
Quầy thuốc Cô Tài Đường Cách Mạng Tháng 8 - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Cô Thao Thị trấn An Khê - Gia Lai
Quầy thuốc Cô Thảo Đối diện BV Đức Cơ - Chư Ty - Đức Cơ - Gia Lai
Quầy thuốc Cô Thể Nông trường 705 - Ia Krai - Ia Grai - Gia Lai
Quầy thuốc Cô Thìn Xã Ia Drăng - Chưprông - Gia Lai
Quầy thuốc Cô Thúy Hùng Vương - TT Chưprông - Chưprông - Gia Lai
Quầy thuốc Cô Tiện 227 Quang Trung - K' Bang - Gia Lai
Quầy Thuốc Cô Tuyên Cách mạng Tháng 8 - Pleiku- Gia Lai
Quầy thuốc Cô Tuyết 263 Trần Hưng Đạo - Kon Tang - Mang Yang - Gia Lai
Quầy thuốc Phan Văn Cường Xã Ia Sao - TX Ayun Pa - Gia Lai
Bác sĩ Cường Thôn 4 - Xã Nam Yang - Đăk Đoa - Gia Lai
Quầy thuốc Danh Ngân Hàm rồng - Gia Lai
Quầy thuốc Danh Nhân Hàm Rồng - Đak Đoa - Gia Lai
Thuốc Bắc Dân Hòa 118 Trần Hưng Đạo - TX Ajunpa- Gia Lai
Phòng khám bác sĩ Đạt 35 Nguyễn Huệ - Gia Lai
Quầy thuốc Diễm Thúy 31 Đặng Văn Ngữ - Pleiku - Gia Lai
Nhà thuốc Đình Nguyên 710 Trường Chinh - TP Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Quầy thuốc Đình Quyên 710 Trường Chinh - TP Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Đông Thôn 7- Xã Nghĩa Hưng - H ChuwPal- Gia Lai
Thuốc tây Đức Huy Iagrai - Gia Lai
Nhà thuốc Đức Lâm 127 Cách Mạng Tháng 8 - Pleiku - Gia Lai
Quầy Thuốc Đặng Đức Lợi Thôn Amarin3 - Xã AmaRon - H Iapa - Gia lai
Quầy thuốc Đức Mạnh Nông Trường 705 - Ia Grai - Gia Lai
Quầy thuốc Đức Nguyên 92 Quang Trung - TX An Khê - Tỉnh Gia Lai
Quầy thuốc Dung Cát Chư Sê - Gia Lai
Quầy thuốc Dũng Hoa 61 Lý Tự Trọng - TT K'Bang - Gia Lai
Nhà thuốc Gia Bảo 101 Hùng Vương - Chưprông - Gia Lai
Nhà Thuốc Gia Hân Lê Lai - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Gia Hân Tổ dân phố 4 - TT Iakha - Huyện Iagrai - Gia Lai
Thuốc tây Hải An Làng Nú-Xã Ianan- Đức Cơ - Gia Lai
Quầy thuốc Hải Băng Thôn 2 - Xã Ayun - H Mang Yang - Gia Lai
Quầy thuốc Hải Trung Thôn 2 - Xã IaNhin - Chư Pal - Gia Lai
Quầy thuốc Hải Tuyên Thôn 1 - xã IaPia - ChuwProng-Gia Lai
Nhà thuốc Hải Yến Hùng Vương - TT Chưprông - Huyện Chưprông - Gia Lai
Quầy thuốc tây Hải Yến Chư Bồ 1 - Iakla - Đức Cơ - Gia Lai
Quầy thuốc Hân Nguyễn Lê Hồng Phong - Ajunpa- Gia Lai
Quầy thuốc Hà Quỳnh 182A Lê Lợi - K Bang - Gia lai
Nhà thuốc Hoài An TT Ialy - Chưpah - Gia Lai
Quầy thuốc Hoài Ân Đăk Pơ - Gia Lai
Quầy thuốc Hoài Ân  352 Hùng Vương - Chư Sê - Gia Lai
Nhà thuốc Hoàng Anh 43 Phan Kế Bính - Pleiku - Gia Lai
Nhà thuốc Hoàng Anh 90 Lê Lợi - TP Pleiki - Gia Lai
Quầy thuốc Hoàng Giang Thôn 4 - Xã Phú Hòa - ChuwPal- Gia Lai
Nhà thuốc Hoàng Khang Xã Iapiar - Phú Thiện - Gia Lai
Nhà thuốc Hoàng Khuyên Tôn Đức Thắng - Pleiku - Gia Lai
Nhà thuốc Hoàng Long Ia Dinh - Đức Cơ - Gia Lai
Thuốc tây Hoàng Nguyên Nguyễn Viết Xuân - Pleiku - Gia Lai
Quầy Thuốc Hoàng Nhung IaBang- Đăk Đoa - Gia Lai
Quầy thuốc Hoàng Thạch Thôn 7- Nghĩa Hòa - Chư pal - Gia Lai
Quầy thuốc Hoàng Thịnh Trần Hưng Đạo - TT Kon Tầng - Gia Lai
Quầy thuốc Hoàng Trang Thôn 4 - Xã Phú Hòa - Huyện Chuwpha - Gia Lai
Nhà thuốc Hoàng Yến 111 Lê Thánh Tôn - Pleiku - Gia Lai
Nhà thuốc Hoa Sinh Hùng Vương - Chưprông - Gia Lai
Quầy thuốc Hoa Trung Tổ 2 TT KonDong - MangYang - Gia Lai
Thuốc Tây Hồng Ân Chư Sê - Gia Lai
Quầy thuốc Hồng Cúc Xã Iake - H Phú Thiện - Gia Lai
Quầy Thuốc Hồng Huế Xã Iarsiom - H Krongpa - Gia Lai
Quầy thuốc Hồng Khánh IaGrai - Gia Lai
Nhà thuốc Hồng Lan Thôn 2 - Xã Thăng Hưng - H. Chưprông - Gia Lai
Nhà thuốc Hồng Loan Huyện Krongpa - Gia Lai
Quầy thuốc Hồng Ngân Phan Đình Phùng - Pleiku - Gia Lai
Nhà thuốc Hồng Nhung Số 1 Tôn Đức Thắng - Ngã Tư Biển Hồ - Pleiku - Gia Lai
Nhà thuốc Hồng Nhung 556 Lê Đại Hành - Phường Yên Thế - TP Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Hồng Phúc Xã Iatul - Huyện Iapa - Gia Lai
Quầy thuốc tây Hồng Phúc 813 Quang Trung - TT Chư Ty - H Đức Cơ - Gia Lai
Nhà thuốc Hồng Phước Xã Nam Yang - Huyện ĐaK Đoa - Gia Lai
Quầy thuốc Hồng Tâm Thôn Nhơn Tân - Xã Đăk Taly - Mang Yang - Gia Lai
Quầy thuốc Hồng Thương Ia Grai - Gia Lai
Quầy thuốc Huệ Xã IAMơ - Chư Prong - Gia Lai
Quầy thuốc Huệ Đức Cơ - Chư Ty - Gia Lai
Quầy thuốc Huệ Thôn Ialam - TT Ialy - H Chuwpah - Gia Lai
Quầy thuốc Hùng Đạo Trường Chinh - Pleiku - Gia Lai
Nhà thuốc Hùng Hiệp Thanh Giao - Iakel - Đức Cơ - Gia Lai
Quầy thuốc Hùng Lương Thôn Thống Nhất- Xã IaDin - H Đức Cơ - Gia Lai
Quầy thuốc Hương Giang Trường chinh - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Hường Quyền Nông trường 705 - Ia Krai - Ia Grai - Gia Lai
Nhà thuốc Hữu Thành Phan Đình Phùng - TT Chư Ty - Đức Cơ - Gia Lai
Nhà thuốc Huy Bình Thôn Ia Lâm - Xã Ia Kret - Đức Cơ - Gia Lai
Quầy Thuốc Huyền Thôn Hợp Thắng- Xã IaDrang- H Chưprong- Gia Lai
Quầy thuốc Huy Hoàng Thôn 1 - Xã Thành An - An Khê - Gia Lai
Thuốc Tây Khanh Chư PưH - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Khuyên Thôn Tăng Định - X Tân An - H Đak Pơ - Gia Lai
Nhà thuốc Kiều Trang Tổ 2 - TT Kon Dơng - Mang Yang - Gia Lai
Quầy thuốc Kiều Trang 2 Thôn Nhơn Tân - X ĐakTơLey - H. Mang Yang - Gia Lai
Quày thuốc tây Kim Lý Thái Tổ - Gia Lai
Nhà thuốc Kim Chi Hoàng Văn Thụ - Pleiku - Gia Lai
Nhà thuốc Kim Cúc 27 Lê Hồng Phong - Chưprông - Gia Lai
Nhà thuốc Kim Dung TT Phú Thiện - Phú Thiện - Gia Lai
Nhà thuốc Kim Hòa Chư Sê - Gia Lai
Nhà thuốc Kim Loan Hùng Vương - ChưPrông - Gia Lai
Nhà thuốc Kim Phát Trung tâm Thương mại Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Kim Phúc Thôn 1 Xã Ialy - ChuwPah - Gia Lai
Quầy thuốc Kim Phúc 2 Hoàng Văn Thụ  - TT Phú Hòa  - Gia Lai
Quầy thuốc Kim Phụng Gia Lai
Nhà thuốc Kim Tuyên TT Phú Thiện - H. Phú Thiện - Gia Lai
Quầy thuốc Kim Tuyết Thôn Pleiking B - Xã Iapiar -  H Phú Thiện - Gia Lai
Quầy thuốc Kim Tân Thôn 2 - Xã Kim Tân - Huyện Iapa - Gia Lai
Quầy Thuốc Lâm Tuyền Thôn An Phú - Xã Phú An - H ĐakPo - Gia Lai
Quầy thuốc Lê Hà 898 Quang Trung - Đức cơ - Gia Lai
Nhà Thuốc Lê Lào Đăk Đoa - Gia Lai
Quầy thuốc Lê Nhân  Phú Thiện - Gia Lai
Quầy thuốc Cô Liêm 817 Phạm Văn Đồng - Biển Hồ - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Liên Khu thị Tứ - Ialau - Chư Prong - Gia Lai
Quầy thuốc Liên Minh Trung tâm IA LAU - Huyện Chuwproong - Gia Lai
Nhà thuốc Liên Phương 109 Lý Thái Tổ - Phường Yên Đỗ - Thành phố Pleiku - Gia Lai
Nhà thuốc Liêu Lan 39 Quang Trung - An Khê - Gia Lai
Nhà thuốc Linh Số 10 Phù Đổng - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Linh Thôn mới - Xã Chuwrrcam- H Krong Pa - Gia Lai
Quầy thuốc Linh Chi Xã Trang - H. Đak Đoa - Gia Lai
Quầy thuốc Linh Hiền Thôn Bia 1  - H. Chư Prong - Gia Lai
Quầy thuốc Linh Trang 69 Lê Duẩn - Gia Lai
Quầy Thuốc Lộc Trang Chợ Phú Túc - TT Phú Túc - Huyện KrongBa- Gia Lai
Thuốc tây Long Vân Lòng Nha Prong - Nguyễn Chí Thanh - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Luân Thường Thôn Châu Khê - Xã ĐakYa - Mang Yang - Gia Lai
Quầy thuốc Lương Cường Chư sê - Gia Lai
Nhà thuốc Lưu Hà Xã Ia Hiao - Phú Thiện - Gia Lai
Quầy thuốc Lưu Nhung Thôn Amanhon- Xã Iapia - H Phú Thiện - Gia Lai
Quày thuốc Mai Đức Cơ - Gia Lai
Quầy thuốc Mai Trâm Xã Thanh Sơn - Ajun Hạ- Phú Thiện - Gia Lai
Quầy thuốc Mai Trang Amarin I - Phú Thiện - Gia Lai
Thuốc Tây Mận Xã Iato - Iagrai  - Gia Lai
Nhà thuốc Minh An Trường Sơn - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Minh Anh Làng Wel - Xã Hà Bầu - H ĐakDoa- Gia Lai
Nhà thuốc Minh Hồng 49 Hùng Vương - TT Krôngpa - Krôngpa - Gia Lai
Nhà thuốc Minh Phương 47 Phan Bội Châu - An Khê - Gia Lai
Nhà thuốc Minh Sang Trường Chinh - Pleiku - Gia Lai
Quầy Thuốc Minh Sơn Thôn An Hòa - Xã An Phú - ĐakPo - Gia Lai
Quầy thuốc Minh Thi Chợ Chư Căm - Xã Chư Căm - Krongpa - Gia Lai
Nhà thuốc Minh Thư Tâm Định - Tân An - Đăk Pơ - Gia Lai
Quầy thuốc Minh Thường Thôn Hưng Bình - Xã IaYok - Huyện Iagrai - Tỉnh Gia Lai
Quầy Thuốc Mộng Vân Tôn Đức Thắng - Pleiku - Gia Lai
Nhà Thuốc Thu Thương - Bác sỹ Mười 100 Lê Hồng Phong - Đoàn Kết - Ayunpa - Gia Lai
Quầy Thuốc Mỹ Chánh 382 Quang Trung - An Khê - Gia Lai
Nhà Thuốc Mỹ Hà Wuu - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Cô My Huyn Thôn Amarin - Xã Amaron - Ia Pa - Gia Lai
Nhà thuốc Mỹ Linh TT Phú Thiện - Phú Thiện - Gia Lai
Nhà thuốc Mỹ Phượng Lê Thánh Tôn - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Mỹ Phương Tổ dân phố 6 - TT Phú Thiện - H Phú Thiện - Gia Lai
Nhà thuốc Mỹ Thiện 40B Nguyễn Thiện Thuật - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Na Ly thôn thắng lợi 3 - Xã Iasol -Phú thiện - Gia Lai
Bác Sĩ Năm Iagrai - Gia Lai
Quầy thuốc Ngân Lượng Thôn 3 - Xã Ayun - H. Mang Yang - Gia Lai
Quầy thuốc Bác sĩ Nghiêm TT Ia Kha - Ia Grai - Gia Lai
Quầy thuốc Ngọc Ẩn Chư pứh - Gia Lai
Quầy thuốc Ngọc Bích Thị tứ Ialu - Chuprong - Gia Lai
Quầy thuốc Ngọc Bình Lô 18 Chợ Trà Bá - Trường Chinh - Pleiku - Gia Lai
Thuốc tây Ngọc Cảnh Lê Duẩn - Pleiku - Gia Lai
Quầy  thuốc Ngọc Diệp Thôn Châu Sơn - Xã Đak Ya - H. Mang Yang - Gia Lai
Nhà thuốc Ngọc Dung Thị trấn Phú Thiện - Huyện Phú Thiện - Gia Lai
Quầy thuốc Ngọc Hoa Tổ 2 TT KonDong - MangYang - Gia Lai
Nhà thuốc Ngọc Loan 134 Trường Sơn - Phường Yên Thế - TP Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Ngọc Loan 134B Trường Sơn - Phường Yên Thế - TP Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Ngọc Lựu Thôn 3- Xã Iator - Chư Prong - Gia Lai
Quầy thuốc Ngọc Mai Phan Đình Phùng - TT Chư Ty - Gia Lai
Quầy thuốc Ngọc Nguyên Trung Tâm chợ thôn 6 - Iapior - ChuwProng - Gia Lai
QT Ngọc Quyên Trung Tâm chợ Iapior- Chư Prong - Gia Lai
Quầy thuốc Ngọc Thảo Thôn 1 - Xã Iaphin- Chư Păk- Gia Lai
Thuốc tây Ngọc Vân Hòa Nhơn - Chư Pưh - Gia Lai
Nhà thuốc Ngọc Xuân Thôn Quý Đức - Xã Tror' - Ia Pa - Gia Lai
Quầy Thuốc Nguyên Nguyễn Trãi - Pleiku - Gia lai
Quầy thuốc Nguyên Thôn Nhơn Tân - Xã ĐakTơLey - H. Mang Yang - Gia Lai
Thuốc tây Nguyễn Hiền ĐăkĐoa - Gia Lai
Nhà thuốc Nhật Huy Thôn 3 - xã Nam Yang - Đăk Đoa - Gia lai
Quầy thuốc Nhi Đồng Thôn Bình Tây  - Xã Pờ Tó - H Iapa- Gia Lai
Nhà Thuốc Nhơn Thọ Đường Trần Phú - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Như Liễu Hùng Vương - TT Phú Hòa - Chư Pal - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Nhung (68) Thôn 1 - Ianhin - Chưpah - Gia Lai
Quầy thuốc Như Ngọc Thôn SomaBieng - Xã Chroponan - Phú Thiện - Gia Lai
Quầy thuốc Như Quỳnh Thôn Pleitel 2- Xã Iasol - Phú Thiện - Gia Lai
Nhà thuốc Nữ Hoàng Tân Sơn - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc oanh 32 Phạm Hùng - Xã Tân Sơn - TP pleiku - gia Lai
Nhà thuốc Phạm Vũ Thôn Hòa Hợp - Ia Drăng - Chưprông - Gia Lai
Quầy thuốc Phan Hoa Iapa - Gia Lai
Quầy thuốc Phát Ngã tư Ialy - Chuwpal - Gia Lai
Nhà thuốc Đông Y Dược Phổ Lợi 28 Trần Quang Diệu - Thị xã An khê - Gia Lai
Nhà thuốc Phước An Hùng Vương  - Pleiku - Gia Lai
Nhà thuốc Phước An - Cô Phước Lô 15 Trần Hưng Đạo - TX Ayunpa - Gia Lai
Nhà Thuốc Tê Phước Đường Hoàng Văn Thụ - Pleiku - Gia Lai
Nhà thuốc Phước Thiện 713 Quang Trung - An Khê - Gia Lai
Nhà thuốc Phượng 672 Quang Trung - An Khê - Gia Lai
Quầy Thuốc Phương Thôn mới Xã Chưrcam - H Krong Pa- Gia Lai
Quầy thuốc Phương Buôn Hồ - Tôn Đức Thắng - TP Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Phương Chi 327 Hùng Vương - Ia Grai - Gia Lai
Nhà thuốc Phương Liễu TT Kon Tầng - Mang Yang - Gia Lai
Nhà thuốc Phương Nhung TT Phú Thiện - Phú Thiện - Gia Lai
Nhà thuốc Phương Thúy Ia Grai - Gia Lai
Quầy thuốc Phượng Trung 232 Phạm Hùng - Xã Tân Sơn - Pleiku - Gia Lai
Nhà Thuốc Phương Vy Chợ Trà Bá - Trường Chinh - Pleiku - Gia Lai
Nhà thuốc Quang Điểm Lê Hồng Phong - TX Ayun Pa - Gia Lai
Nhà thuốc Quang Hiếu 206 Trường Chinh - TP Pleiku - Gia Lai
Nhà thuốc Quang Trung 07 Quang Trung - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Quốc Thịnh Thôn An Thuận - Xã Cư An - H Đak Po- Gia lai
Thuốc tây Quyên Chư Sê - Gia Lai
Nông Văn Quyết TDV Gia Lai
Quầy thuốc Quỳnh Hương Thôn 1 - Xã Ianhin- ChuwPah - Gia Lai
Quầy thuốc Quỳnh Nga 146 Đường 17/3 - Chư Sê - Gia Lai
Nhà Thuốc Quỳnh Trang Tổ 10 - Yên Thế - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Quỳnh Xuân Ayunpa - Gia Lai
Nhà thuốc Sông Đà Châu Sơn - Đăk Ya - Mang Yang - Gia Lai
Quầy Thuốc Sơn Hà Thôn 1 Xã Thành An - H An Khê - Gia Lai
Quầy thuốc Sơn Hiền Thôn 1 - Xã Thành An - H. An Khê - Gia Lai
Nhà thuốc Sơn Lê  Chợ Ia Dom - Mooc Đen - Đức Cơ - Gia Lai
Quầy thuốc Tâm An Thôn Amarin - Xã Amaron - H Iapa- Gia Lai
Quầy thuốc Tâm Đức 428 Quang Trung  - TT Chư Ty - Đức Cơ - Gia Lai
Quầy thuốc Tâm Đức 60 Hùng Vương - TT Phú Hòa  - Chupal - Gia Lai
Nhà thuốc Tâm Hằng Ngã 3 Mooc Đen - Đức Cơ - Gia Lai
QT Tám Khoa Thôn 6 xã Iapor - H Chư Prong - Gia Lai
Quầy thuốc Tâm Nguyệt Thôn 2- IaPia - ChuProng - Gia Lai
Nhà Thuốc Tâm Phúc 9 Tô Vĩnh Diện - Pleiku - Gia Lai
Quầy Thuốc Tân Ngọc Xã Tân An - H ĐakPo - Gia Lai
Thuốc tây Hạnh Iagrai - Gia Lai
Thuốc Tây Nga Hoàng Văn Thụ - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc tây Vinh Chư Puwh - Gia Lai
Nhà thuốc Thái Lộc Thôn Phú Yên - xã H'Ra - Mang Yang - Gia Lai
Quầy thuốc Thang Nga Đội 2- Thôn Hoàng Yên - Xã IaPhin - H .Chư Prong- Gia Lai
Quầy thuốc Thắng Tâm  Làng Nú 2 - Xã Iachía  -H. Iagrai - Gia Lai
Quầy thuốc Thanh Bình Ia Grai - Gia Lai
Quầy thuốc Thanh Bình Thôn RyNinh- TT Ialy - Chưpal - Gia Lai
Quầy thuốc Thanh Bình Thôn Thống Nhất - IaGa- Chư Prong - Gia Lai
Nhà thuốc Thanh Dung 06 Lê Hồng Phong - Ayunpa - Gia Lai
Quầy thuốc Thanh Hiền 35 Võ Thị Sáu - Ayunpa - Gia Lai
Thuốc tây Thanh Hiếu Thôn Cầu Vàng - xã KDang - Đăk Đoa - Gia Lai
Quầy thuốc Thành Hồi Thôn Pleike B - Phú Thiện - Gia Lai
Quầy thuốc Thanh Hương Thôn PleiTrang - Xã Abia - H Phú Thiện - Gia Lai
Quầy thuốc Thanh Huyền Iagra - Chư Prong - Gia Lai
Quầy thuốc Thanh Huyền Thôn Lập Thành - Xã Iayok - Huyện Iagrai - Gia Lai
Quầy thuốc Bắc Thành Lợi 385 Quang Trung - An Khê - Gia Lai
Quầy thuốc Thanh Nga Ia Grai - Gia Lai
Quầy thuốc Thanh Nga Thôn 2 - Iapai - Chư Prong- Gia Lai
QT Thanh Nguyệt Thôn Kép 2 - Xã Iamonong- H ChuwPal - Gia Lai
Quầy thuốc Thanh Thúy Nông Trường 705 - IaGrai- Gia Lai
Quầy thuốc Thanh Thủy Chư Sê - Gia Lai
Nhà thuốc Thanh Tú TX Ayun Pa - Gia Lai
Nhà thuốc Thanh Tuyền Thôn Chư Hậu 5 - Ia Yok ( Ia Sao) - Iagrai - Gia Lai
Quầy 79- Thanh Tuyên IaGrai - Gia Lai
Quầy thuốc Thanh Việt Làng Tur 01- Iga - Chuprong - Gia Lai
Quầy thuốc Thảo Liên Thôn DDeeTurr - X ĐăkRang - Mang Yang - Gia Lai
Nhà thuốc Thảo My Thôn Ia Lâm - Ia Kret - Đức Cơ - Gia Lai
Quầy thuốc Thảo Nhi 442 Lê Đại Hành - Pleiku - Gia Lai
Nhà thuốc Thảo Quyên Thôn 2 - Nghĩa An - K'Bang - Gia Lai
Quầy thuốc Thiện Phát ( Chị Khuyên) Xã Tân An - Đăk Pơ - Gia Lai
Quầy thuốc Thiên Phúc Thôn Mook Đen - Xã Iadom - H Đức Cơ- Gia Lai
Nhà thuốc Thiên Thi 672 Quang Trung - Đak Pơ - Gia Lai
Quầy thuốc Thiều Định Chưhsê - Gia Lai
Quầy thuốc Chị Thời 18 Hai Bà Trưng - TT K'Bang - Gia Lai
Thuốc tây Thơm Lê 121 Trần Hưng Đạo - TDP 9 - TT Phú Túc- Krongpa- Gia Lai
Đông Y BS Thuận Mocđen - Iadom - Đức Cơ - Gia Lai
Quầy thuốc Thuận Phú Ngã 3 Nam Đạt - Mang Yang - Gia Lai
Thuốc tây Thuận Thành Lê Duẩn - Pleiku - Gia Lai
Bác sĩ Thuật MoocĐen - IaDom - Đức Cơ - Gia Lai
Quầy thuốc Thu Ba Chợ Chư Sê - Chư Sê - Gia Lai
Nhà thuốc Thu Giang Thôn Cầu Vàng - xã K'Dang - Đăk Đoa - Gia Lai
Nhà thuốc Thu Hà Iahiao - Phú Thiện - Gia Lai
Nhà thuốc Thu Hà Tổ dân phố 1 - TT Phú Thiện - Phú Thiện - Gia Lai
Nhà thuốc Thu Hà Trường Chinh - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Thu Hà Xã Đình Giáo - Huyện Chư Prong- Gia Lai
Quầy thuốc Thu Hà Xã Thăng Hưng - Huyện Chư Prong- Gia Lai
Quầy thuốc Thu Hiền Quốc lộ 25 Xã Iake - Phú Thiện - Gia Lai
QT Thu Hiền Thôn 1 - Xã Ayun - H Mang Yang - Gia Lai
Quầy thuốc Thụ Hòa 872 Hùng Vương - Chư Sê - Gia Lai
Quầy thuốc Thu Hồng Thôn Tân Phú - X Đakdỉang- Mang Yang - Gia Lai
Quầy Thuốc Thu Hương Hùng Vương - TT ChuwProng- Gia Lai
Quầy thuốc Thu Hương Tôn Đức Thắng  - Pleiku - Gia Lai
Thuốc tây Thu Nhi Thôn 3 ,Xã Iato-Iagrai- Gia Lai
Quầy Thuốc Thương 151 Thống Nhất - Phú Túc - Gia Lai
Quầy thuốc Thu Thảo Thôn Hoàng Yên - Xã Iaphin - H Chuwprong - Gia Lai
Nhà thuốc Thu Thương 350 Hùng Vương - Chưprông - Gia Lai
Nhà thuốc Thu Trang 248 Quang Trung - An Khê - Gia Lai
Quầy thuốc Thủy Hải Trung - Chưpah - Gia Lai
Quầy thuốc Thúy Hằng Phú Thiện - Gia Lai
Quầy thuốc Thúy Huệ Ngã 3 Gia Trung - H Mang Yang - Gia Lai
Quầy thuốc Thùy Nhung Làng Đăk Ó - Xã Kon Chiêng - H Mang Yang -  Gia Lai
Quầy thuốc Thủy Tiên Nguyễn Viết Xuân - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Thùy Trang 317 Trần Hưng Đạo - TT Kon Tang - Gia Lai
Quầy thuốc Huỳnh Thị Tích 717 Hùng Vương -Thị Trấn Chư Sê - Tỉnh Gia Lai
Quầy thuốc Tĩnh Phan Đình Phùng - Chư Ty  - Gia Lai
Thuốc tây Trang (0349385193) 113 Đường 17/3 Chư Sê - Gia Lai
Nhà thuốc Trần Huy Trường Chinh - Pleiku - Gia Lai
Nhà thuốc Trúc Lâm 30 Nơ Trang Long - TP Pleiku - Tỉnh Gia Lai - Việt Nam
Nhà thuốc Trung Tâm 04 Quang Trung - TP Pleiku - Gia Lai
Nhà thuốc Trung Tính TT Ialy - Chưpah - Gia Lai
QT Trường Chi Thôn 5 Xã Iapor - H Chư Prong - Gia Lai
Quầy thuốc Tứ Đệ Làng Le2 - Xã Ia Lang - Huyện Đức Cơ - Gia Lai
Quầy Thuốc Tư Duy Thôn 4 Xã Nam Yang - Huyện Đak Đoa - Gia Lai
Nhà thuốc Tuệ Linh Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Tú Hằng 72 Lê Lợi - TT K Bang - Gia Lai
Quầy Thuốc Tú Oanh 126 Ngô Mây - TT K' Bang - Gia Lai
Nhà Thuốc Tường Duy 532B Quang Trung - An Khê - Gia Lai
Quầy Thuốc Tường Vy Thôn 2 - Xã Nghĩa An-H K'Bang - Gia Lai
Thuốc tây Tuyên Cách mạng Tháng 8- Pleiku - Gia Lai
Thuốc Tây Ngô Thị Tuyết ĐăK Đoa - Gia Lai
Nhà thuốc Tuyết Châu Thôn 3 - Nghĩa Hòa - Chưpah - Gia Lai
Quầy Thuốc Tuyết Nhẫn 111 Trần Hưng Đạo - TX Ajunpa - Gia Lai
Quầy thuốc Tuyết Nhung Tăng Bạt Hổ - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Uyên Tổ dân phố 3 - Quang Trung - TT Chư Ty - Đức Cơ - Gia Lai
Quầy thuốc Uyên Vạn Kiếp - Pleiku - Gia Lai
Thuốc tây Uyến Iagrai - Gia Lai
Quầy thuốc Uyên Phong Xã Thăng Hưng - Huyện Chư Prong- Gia Lai
Thuốc tây Uy Long Iagrai- Gia Lai
Quầy Thuốc Vân Tôn Đức Thắng - Pleiku - Gia Lai
Quầy thuốc Văn Hiếu 26 Lê Hồng Phong - TT Chư Prong - Gia Lai
Quầy thuốc Văn Tiện K'Bang - Gia Lai
Quầy Thuốc Tây Việt Hưng Chư Sê - Gia Lai
Nhà thuốc Việt Trang 309 Nguyễn Huệ - Đăk Đoa - Gia Lai
Đại lý thuốc tây Vinh Chư Pưh - Gia Lai
Nhà thuốc Yến Thảo Xã Amaron - Ia Pa - Gia Lai
Chị Hạnh 820 Phạm Văn Đồng - Pleiku - Gia Lai
Nhà thuốc Huy Hoàng 70 Hoàng Văn Thụ - Pleiku - Gia Lai
Nhà thuốc Kim Chi 64 Hoàng Văn Thụ - Pleiku - Gia Lai
Nhà thuốc Mỹ Thiện 40B Nguyễn Thiện Thuật - Pleiku - Gia Lai
Nhà Thuốc Phú Quý An Khê - Gia Lai
Nông Văn Quyết TDV Gia Lai
Cty TNHH Dược VTYT Rạng Đông 09/33 Phù Đổng - Pleiku - Gia Lai
Trần Thị Phương Thảo TDV Gia Lai
Nhà thuốc Trang 76 Hoàng Văn Thụ - Pleiku - Gia Lai
CTY TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 1 - CN Gia Lai 05B Phan Đình Phùng - Pleiku - Gia lai