BẮC NINH

TÊN ĐẠI LÝ THÔNG TIN
Quầy thuốc Huyền Trang 124 Hoàng Quốc Việt, Khu 2 Thị Cầu, Bắc Ninh
Nhà thuốc 173 A Hoàng Quốc Việt.  Nhà thuốc 173 A Hoàng Quốc Việt. Khu 2 Thị Cầu, Bắc Ninh
Nhà thuốc Hồng Thắng   Đg Nguyễn văn Cừ - TP Bắc Ninh
Quầy thuốc Hồng Thắn  18 Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh.
Quầy thuốc Số 1. Nguyễn Thị Mai Lan . 95B Thành Bắc, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, 
Quầy thuốc Cc Cô Hằng  278 Nguyễn Cao, TP Bắc Ninh.
Quầy thuốc Số 2 Lê Phụng Hiểu Quầy thuốc Số 2 Lê Phụng hiểu, Vệ An, TP Bắc Ninh 
Quầy thuốc Anh Khoa  Yên Việt, Đông cứu, Gia Bình, Bắc Ninh. 
Quầy thuốc Vương Thị Oanh   Phố Hoàng Xá, Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh
Quầy thuốc Minh Lý  Phố Chẹm, Trạm Lô, Thuận Thành, Bắc Ninh 
Quầy thuốc Nghĩa Đạo  Đg Nghĩa Đạo - H.Thuận Thành - Bắc Ninh 
Quầy thuốc Đức Tuyên  Phố Mới, Ninh Xá. Thuận Thành, Bắc Ninh 
Quầy thuốc Trung Tâm. 21 Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá, TP Bắc Ninh.
Quầy thuốc Sông Cầu   Nguyễn Thị Dung, 82 Hoàng Quốc Việt, Thị Cầu - TP Bắc Ninh.
Quầy thuốc Thái Bình  Đa Cấu. Nam Sơn- Quế Võ, Bắc Ninh.
Quầy thuốc Trần Thoa Ngã 3 Quả Cảm, Hòa Long, Thành Phố Bắc Ninh.
Quầy thuốc Huyền Quang  Giang Liễu, Phương Liễ, Quế Võ, Bắc Ninh. 
Quầy thuốc Minh Thu Kiot Chợ Mới Trung Tâm Gia Bình, TT Gia Bình, Bắc Ninh
Quầy thuốc Chị Hiền 303 Phố Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh
Quầy thuốc 32. Chị Lĩnh  Chị Lĩnh, An Quang, Lãng Ngâm, Gia Bình, Bắc Ninh
Quầy thuốc Trung Tâm 37 Trần Phú, Đông Ngàn,  Từ Sơn, Bắc Ninh
Quầy thuốc Khánh Ly. Cầu Đồng Xép, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
Quầy thuốc Hiếu Thảo Bật Lự, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
Quầy thuốc Tân Dược Đỗ Minh Hương  59 Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh 
Quầy thuốc Tuấn Hải  Phố Viềng - Từ Sơn - B.Ninh
Quầy thuốc Số 9   Xuân Ổ B . P Võ Cương, TP Bắc Ninh
Quầy thuốc Nguyễn Thị Mai Anh Quầy thuốc Trung Tâm, Thị trấn gia Bình, Gia Bình, Bắc Ninh
Quầy thuốc Nguyễn thị Thu Hằng 148 Phố Hồ, TT Hồ. Thuận Thành, Bắc Ninh
Nhà thuốc Hợp Lực   634 Phố 3 huyện, P. Khắc Niệm. TP Bắc Ninh
Quầy thuốc Thiên Trang  68 Hoàng Quốc Việt, Thị Cầu, TP Bắc Ninh
Quầy thuốc Trần Thị Nhàn Quầy thuốc Số 2 954 Thiên Đức, Vạn An TP Bắc Ninh
Quầy thuốc Nguyễn Thanh Bắc  Đông Yên, Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh
Quầy thuốc Hông Việt, Số 10 Gần Viện 10 Số 10 Gần Viện 10. Số 37 Trần Lưu. Khu 5. Thị Cầu, TP Bắc Ninh 
Quầy thuốc Chi Phương  Ô Cách, Đông Tiến, Yên Phong, TP Bắc Ninh
Quầy thuốc Trang Linh Thôn Phong Xá, Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh 
Quầy thuốc Đặng Tuyết  Ô Cách. Đông Tiến. Yên Phong. Bắc Ninh
Quầy thuốc Phạm Thị Hoa TT Chờ, Yên Phong. Bắc Ninh
Quầy thuốc Hương Duyên Ô Cách. Đông Tiến. Yên Phong. Băc Ninh 
Quầy thuốc Số 3 Chị Nguyễn Thị Toan. Chợ Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh
Quầy thuốc Số 25 Ngã 3 Thị Trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh
Quầy thuốc Thiên Doan Ki ốt 83b Chợ Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh