BẮC GIANG

TÊN ĐẠI LÝ THÔNG TIN
Quầy thuốc Đạt Trang-E Trang Cầu Đen-Quang Tiến-Tân Yên
Quầy thuốc 72- Chị Tứ Phố Thễ-Lan Giới-Tân Yên
Quầy thuốc 99-Tố Anh P.cả Trọng-TT Cầu Gồ-Yên Thế
Quầy thuốc Cầu Gồ-E.Thu TT Cầu Gồ-Yên Thế
Nhà thuốc Hải Yến-E.Sơn TT Cầu Gồ-Yên Thế
Nhà thuốc Long Loan-A.Long 59-Tân Mỹ-TPBG
Quầy thuốc 01-A.Lợi 398-TT bÍch Động-Việt Yên
Quầy thuốc 03-Bác Thao 578-TT Bích động-Việt Yên
Quầy thuốc11-Cô Tuyết 11-Đình Trám-Việt Yên
Nhà thuốc Minh Minh-C.Minh 1-Hà Vị-Trần Nguyên Hãn-TPBG
Nhà thuốc Dũng Dương-A Dũng Trần Nguyên Hãn-TPBG
Quầy thuốc Hiền Dũng-Bác Hiền Lê Lợi-TPBG
Nhà thuốc Việt Thoa-A Linh TT Cao Thượng-tân Yên 
Quầy thuốc 403-Bác Sánh TT Cao Thượng-tân Yên 
Quầy thuốc Tân Yên TT Cao Thượng-tân Yên 
Quầy thuốc Hiển Phượng Cầu Chản-lam Cốt Tân Yên
Quầy thuốc Dũng Phượng Lam Cốt-Tan Yên
Quầy thuốc Huyền Thương Ngọc Thiên-Tân Yên
Quầy thuốc Huyên Định-C huyên TT Bảo Sơn-Lục Nam
Quầy thuốc Hoa Ba-Chú Ba TT Bảo Sơn-Lục Nam
Quầy thuốc Tâm Đức-C Hiền TT Đồi Ngô-Lục Nam
Quầy thuốc Tuấn Mai-Cô Mai TT Đồi Ngô-Lục Nam
Quầy thuốc 209-C Lê Cổng BV ĐK Lục Nam 
Quầy thuốc 712-A.Thành MỸ Hà-LẠng Giang
Nhà thuốc Minh Tú-E Trang 570-Lê Lợi-TPBG
Quầy thuốc 26-C Xuân 153-Giáp Hải-Dĩnh Kế-TPbg
Quầy thuốc Quỳnh Xoan-C Xoan TT Vôi-Lạng Giang
Quầy thuốc 702-Cô Phượng TT Vôi-Lạng Giang
Quầy thuốc Trung Sâm-Anh Trung TT Vôi-Lạng Giang
Quầy thuốc Ánh Lượng-E Ánh TT Kép-Lạng giang
Quầy thuốc Doanh Nghiệp-E Thủy Việt Ngọc-Tân yên
Quầy thuốc 22-C Huyền TT Thắng-Hiệp Hòa
Quầy thuốc Thành Long-Chú Long TT Thắng-Hiệp Hòa
Quầy thuốc Đức Yến-C Yến Danh Thắng-Hiệp Hòa
Quầy thuốc Yến Định-C Yến Hợp Thịnh-Hiệp Hòa
Quầy thuốc 90-E .Hoàn Cổng BVĐK Hiệp Hòa
Quầy thuốc chi Phú 101 TT chũ, lục ngạn
Quầy thuốc 9999 Tân tiến , tpbg 
Quầy thuốc 89 thanh Hải , lục ngạn
Quầy thuốc cường thời tam dị , lục nam 
Quầy thuốc 205 TT đồi Ngô , lục nam 
Quầy thuốc 36B tăng tiến , việt yên