Tuyển Trình Dược Viên tại Hà Nam và thành phố Vinh - Nghệ An

02/04/2014 10:17:08 CH

Công ty CP Dược thảo Phúc Vinh đang có nhu cầu tuyển thêm trình dược viên tại 2 tỉnh thành là Hà Nam và thành phố Vinh, Nghệ An.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2014 - Công ty CP Dược thảo Phúc Vinh

11/03/2014 2:35:13 CH

Công ty CP Dược thảo Phúc Vinh hiện đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí mới phục vụ nhu cầu mở rộng phát triển.

Công ty CP Dược thảo Phúc Vinh tuyển dụng

20/03/2014 4:28:31 CH

Thông tin tuyển dụng mới nhất của Công ty CP Dược thảo Phúc Vinh

Công ty CP Dược thảo Phúc Vinh Chi nhánh Đà Nẵng tuyển dụng

19/02/2014 4:28:31 CH

Công ty CP Dược thảo Phúc Vinh hiện đang có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân sự cho chi nhánh Đà Nẵng.

Tuyển trình dược viên tỉnh Hà Tĩnh

12/02/2014 10:10:43 SA

Công ty CP Dược thảo Phúc Vinh cần tuyển Trình Dược viên cho khu vực: Tỉnh Hà Tĩnh

Tuyển trình dược viên tỉnh Hà Tĩnh

09/12/2013 2:03:59 CH

Công ty CP Dược thảo Phúc Vinh đanh có nhu cầu cần tuyển trình dược viên khu vực tỉnh Hà Tĩnh.

Tuyển dụng công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất của Công ty CP Dược thảo Phúc Vinh

25/11/2013 11:40:07 SA

Do có nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty CP Dược thảo Phúc Vinh đang có đợt tuyển dụng công nhân sản xuất cho nhà máy tại khu công nghiệp Thạch Thất, Hà Nội.

Tuyển Trình dược viên khu vực Bắc Giang, Bắc Ninh và Quảng Ninh

08/11/2013 2:45:20 CH

Công ty CP Dược thảo Phúc Vinh cần tuyển Trình Dược viên cho các khu vực: Bắc Giang, Bắc Ninh và Quảng Ninh

3 / 3   1 2 3