Lại thêm kiểu “hành” Trung tâm nghiên cứu phòng chống ung thư?

24/01/2017 03:22 Số lượt xem: 2857

Chuyện thật cứ như đùa: Ngày 20/1/2017 (tức ngày 23 tháng Chạp Bính Thân) là Ngày cúng ông Công, ông Táo đã cận Tết Đinh Dậu, đang rất bận rộn công việc năm hết Tết đến, Tổ công tác giải phóng mặt bằng quận Hoàng Mai (Hà Nội) do Ông Trương Thành Tâm, PGĐ Chi nhánh phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai làm trưởng đoàn, có đại diện của UBND Phường Đại Kim  đã đến Trung tâm nghiên cứu phòng chống ung thư (NCPCUT) trao Quyết định số 113/QĐ-CTUBND ngày 13/01/2017 của chủ tịch UBND quận Hoàng Mai về kiểm đếm bắt buộc.

Trung tâm nghiên cứu phòng chống ung thư

Lãnh đạo Trung tâm NCPCUT đã tiếp nhận Quyết định số 113/QĐ-CTUBND ngày 13/01/2017 của chủ tịch UBND quận Hoàng Mai và trao đổi với  Tổ công tác giải phóng mặt bằng quận Hoàng Mai về nội dung Thông tư số 198/2013/TT-BTC  ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước thì Tổ công tác giải phóng mặt bằng quận Hoàng Mai không hề hay biết gì về Thông tư quan trọng này của Bộ Tài chính.

Thông tư số 198/2013/TT-BTC  ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án và Quyết định số 113/QĐ-CTUBND ngày 13/01/2017 của chủ tịch UBND quận Hoàng Mai về việc kiểm ddeessm bắt buộc.

Lãnh đạo Trung tâm NCPCUT đã khẳng định sử dụng đất đúng mục đích theo Thông tư số 198/2013/TT-BTC  ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính và dẫn chứng cụ thể:

“Công nghệ sản xuất thuốc Hoạt huyết CM3” là đề tài nghiên cứu cấp nhà nước của Trung tâm nghiên cứu phòng chống ung thư (NCPCUT) thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam. Việc kiểm đếm bắt buộc đối với Trung tâm NCPCUT phải căn cứ vào Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 Quy định việc quản lý sử dụng xủ lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước.

Điều 2 của Thông tư số 198/2013/TT-BTC quy định: Đối tượng áp dụng gồm:

1- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước  đối với tài sản dự án.

Đối với dự án “Công nghệ sản xuất viên thuốc Hoạt huyết CM3:

- Cơ quan chủ quản dự án : Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam

- Chủ đầu tư : Trung tâm nghiên cứu phòng chống ung thư

- Ban quản  lý dự án : Chủ dự án Tiến sĩ Bác sĩ Trần Minh Vịnh (ảnh dưới)

- Cơ quan quyết định thành lập Ban dự án: Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư: Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

Điều 3: Tài sản dự án

Tài sản phục vụ công tác quản lý dự án của Ban quản lý dự án , đơn vị thực hiện dự án. Bao gồm:

Trụ sở làm việc và các tài sản khác gắn liền với đất, bao gồm cả diện tích đất 5200m2 được giao để phục vụ công tác quản lý , thi công dự án.
Phương tiện đi lại
Máy móc, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác

Nhà điều hành Dự án nhà nước Công nghệ sản xuất Hoạt huyết CM3.

Điều 5:  Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý dự án trong việc quản lý , sử dụng, xử lý tài sản dự án:

1-Sử dụng dự án theo chức năng được giao:

Công nghệ sản xuất thuốc Hoạt huyết CM3 ( Xưởng sản xuất)
Sau nghiệm thu sẽ là cơ sở sản xuất đại trà, ứng dụng triển khai các bài thuốc đông y cổ truyền có giá trị (đã và đang triển khai )
Giải quyết công ăn việc làm cho cán bộ  và kỹ thuật viên nghành y dược ( hiện nay đã giải quyêt hơn 200 người làm việc )

Quyết  định các biện pháp bảo vệ. khai thác và sử dụng hiệu quả tài sản dự án : các trang thiết bị cũ từ năm 1997 đã hết hặn sử dụng , đã mua mới bổ sung nhiều các thiết bị hiện đại đắt tiền, sử dụng hết diện tích đất.

Nghĩa vụ:

Tất cả tài sản sử dụng đúng mục đích ( nghiên cứu sản xuất thuốc như mục đíchu dự án nêu trên),
Định mức chế độ và hiệu quả, tiết kiệm
Thực hiện bảo dưỡng sữa chữa theo chế độ quy định.
Tổ chức thực hiện Quy chế quản lý
Lập và quản lý hồ sơ tài sản theo pháp luật về kế toán.

Sản phẩm Hoạt huyết CM3.

Điều 6: Các hình thức đầu tư trang bị tài sản phục vụ công tác quản lý dự án:

Theo mục ( c) Đầu tư xây dựng mua sắm tài sản ( theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Dược Phúc Vinh

Điều 18:Thẩm quyền quyết định xử lý tài sản phục vụ công tác quản lý dự án .

Hiện nay, dự án đang triển khai có hiệu quả. Khi nào dự án kết thúc thẩm quyền xử lý tài sản gắn liền với đất ( bao gồm cả quyền sử dụng đất) doThủ  trưởng Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam ( Là cơ quan trung ương) quyết định. Quyết định này được thực hiện khi có ý kiến thống nhất giữa Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Tài chính bằng văn bản.

Như vậy căn cứ vào Thông tư  số 198/2013/TT-BTC  của Bộ Tài chính thì không có cơ sở nào để UBND Thành phố Hà Nội thu hồi đất của Trung tâm nghiên cứu ung thư ( cơ quan chủ trì dự án ). Đất được cấp là để triển khai các hạng mục của dự án “Công nghệ sản xuất thuốc Hoạt huyết” gồm :

Một xưởng sản xuất theo kiểu pilot công nghiệp ( Quyết định số 884/ QĐ-LHH ngày 20/12/1995.) và Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội V/v cấp giấy phép đầu tư số 4346/QĐ-UB ngày 21/10/1998 mục 8 điều 1.

Quyết định thu hồi đất số 3244/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của UBND Hà Nội là trái với thẩm quyền quản lý và xử lý dự án có sử dụng vốn nhà nước  theo Thông tư  số 198/2013/TT-BTC ngày 16/12/2013  và số 330/BKHCN-VPCTTĐ ngày  24/3/2010 về xử lý tài sản đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước.

Khi làm  việc với Tổ công tác làm nhiệm vụ bồi thường –GPMB Quận Hoàng Mai do Ông Trương Thành Tâm PGĐ CNPTQĐ quận Hoàng Mai làm trưởng đoàn có đại diện của UBND Phường Đại Kim  và các đoàn thể, tất cả đều không biết có Thông tư số 198/2013/TT-BTC. Tổ công tác làm nhiệm vụ bồi thường –GPMB Quận Hoàng Mai đã xin Tài liệu (Thông tư số 198/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính) để báo cáo lên cấp trên.

Điều đó thể hiện lề lối làm việc chủ quan, duy ý chí, không cập nhật để nắm văn bản pháp luật có liên quan của những người tham gia để ra quyết định thu hồi đất Trung tâm nghiên cứu phòng chống ung thư là trái pháp luật, hay nói đúng hơn là vi phạm pháp luật, lại thêm kiểu "hành" Trung tâm NGPCUT vào ngày giáp Tết.

Theo Vũ Xuân Bân
Vanhien.vn

------------------ 

Bài đọc thêm: Dự án cấp nhà nước (CM3) vượt qua trở ngại không bị xếp ngăn kéo nhưng vẫn nhiều rào cản (http://vanhien.vn/news/du-an-cap-nha-nuoc-cm3-vuot-qua-tro-ngai-khong-bi-xep-ngan-keo-nhung-van-nhieu-rao-can-49620)

Tags : Lại thêm kiểu hành Trung tâm nghi