CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG DƯỢC LÝ CỦA VIÊN NANG NHIỆT MIỆNG PV TRÊN THỰC NGHIỆM

25/11/2015 10:29 Số lượt xem: 3158

vNơi tiến hành: -  Khoa Vi sinh, bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương

-  Bộ môn dược lý - Trường Đại Học Y Hà Nội

vThời gian: Từ tháng 02 đến tháng 06 năm 2015.

I:/Về tác dụng giảm đau

 Kết quả nghiên cứu tác dụng giảm đau trên chuột nhắt trắng của viên nang Nhiệt Miệng PV bằng 3 phương pháp: mâm nóng, máy đo ngưỡng đau và gây đau bằng acid acetic cho thấy:

  • Nhiệt Miệng PV liều dung 1,44 viên/kg/ngày(liều tương đương lâm sàng) uống trong 5 ngày liên tục có tác dụng giảm đau khi nghiên cứu trên mô hình mâm nóng.
  • Nhiệt Miệng PV liều 4,32 viên/kg/ngày(liều tương đương gấp 3 lần lâm sàng) uống trong 5 ngày liên tục có tác dụng giảm đau khi nghiêm cứu trên mô hình mâm nóng.

II:/Về tác dụng chống viêm

  • Nhiệt Miệng PV ở liều tương đương lâm sàng và gấp 3 lần lâm sàng có tác dụng chống viêm thông qua làm giảm thể tích chân chuột tại thời điểm 2g sau gây viêm bằng carrageein trên chuột cống trắng.
  • Nhiệt Miệng PV ở liều tương đương và gấp 3 lần lâm sàng có tác dụng chống viêm thông qua làm giảm thể tích dịch rỉ viêm và số lượng bạch cầu trong dịch rỉ viêm trên mô hình gây viêm màng bụng bằng carrageeinvà formaldehyde trên chuột cống trắng.

III:/Về tác dụng kháng khuẩn

  • Nhiệt Miệng PV có tác dụng kháng khuẩn thông qua các định được nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) với 5 chủng vi khuẩn thường gặp nhất gồm: S.aureus, E. coli, E. faecalis, S. pneumonia, P. aeruginosa.
  • Nhiệt Miệng PV có tác dụng kháng khuẩn mạnhvới chủng S. pneumonia và đạt MIC ở nồng độ pha loãng 1/16.

 

IV:/Về độc tính và bán trường diễn

  • Mẫu thuốc thử nghiệm Nhiệt Miệng PV dạng thuốc không gây độc tính bán trường diễn trên chuột khi cho chuột uống liều 0,72 viên/kg/ngày (liều có tác dụng tương đương liều dung trên người) và liều cao gấp 3 lần (2,16 viên/kg/ngày) trong 4 tuần liên tục.


ü Tóm lại: Nhiệt Miệng PV không gây độc. Tất cả các chỉ số theo dõi về tình trạng chung, cân nặng, chức năng tạo máu, chức năng gan, mức độ hủy hoại tế bào gan, chức năng thận và mô bệnh học gan, thận đều nằm trong giới hạn bình thường  và Nhiệt Miệng PV có tác dụng giảm đau, chống viêm, kháng khuẩn trên thực nghiệm.

 

TRƯỞNGNHÓM NGHIÊN CỨU

PGS.TS.NguyễnTrọng Thông

Bộ môn dược lý - Trường Đại Học Y Hà Nội


 PVPharma.