Thời hạn sử dụng

18/09/2019 10:24

Nội dung câu hỏi: Tôi đi khám, ngày 17/9/2019, bác sỹ có cho thuốc pv xoang, thấy hạn sử dụng đến ngày 10/10/2019. Thời hạn sử dụng còn ít ngày như vậy có dúng được không

Người hỏi: Lê hiếu hoàng

Câu trả lời: PV Xoang có nhiều đợt sản xuất có ghi số lô. Nếu thời hạn sx còn đến ngày 10/10/2019 thì vẫn dùng được, vì chưa hết hặn. Nếu dùng tiếp nên chọn lọ có hặn sử dụng dài hơn