NHÀ PHÂN PHỐI BÌNH DƯƠNG

29/03/2019 10:24

Nội dung câu hỏi: mong muốn làm nhà phân phối cho công ty tại Bình Dương

Người hỏi: KIỀU TRINH

Câu trả lời: Bạn vui lòng liên hệ với chị Nhâm ( trưởng phòng kinh doanh) 0243 559 6583