SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

01/07/2017 09:58 Số lượt xem: 1902

Sáu tháng đầu năm 2017 đã qua , các bộ phận của Công ty đã nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được và đề ra phương hướng, kế hoạch thưc hiện 6 tháng cuối năm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã  hứa với dân xây dựng một Chính phủ “ Liêm chính , kiến tạo”. Để lời hứa thành hiện thực, không có gì tốt hơn là các cơ quan ban ngành, công bộc của dân phải nghiêm túc thực hiện “ LIÊM CHÍNH, KIẾN TẠO”. Ngày 27/6/2017 Chính phủ đã tổ chức Hội thảo chiến lược ngành phát triển ngành công nghiệp dược phẩm Việt Nam đến năm 2015”.Đối với  Công ty dược Phúc Vinh, những yếu kém không khác những nhận định mà Hội thảo đã vạch ra đối với ngành công nghiệp dược ở Việt Nam.

Để phát huy nội lực, nâng cao khả năng của công ty theo hướng phát triển bền vững,cần những giải pháp thiết thực cụ thể. Qua các buổi sơ kết, lãnh đạo Công ty cùng các bộ phận đã nhất trí  từ  1/7/2017 bằng mọi cách nâng cao năng xuất lao động đạt công xuất tăng 25% ở tất cả các bộ phận. Để thực hiện được phải cải tiến công tác Quản trị, nguồn nhân lực và quan trọng nhất mọi nhân viên của Phúc Vinh phải rèn luyện “ Liêm Chính”. Liêm là Liêm khiết: trong sạch, không tham lam, có ý thức tiết kiệm. Chính là chân thành, thẳng thắn, đứng đắn, khiêm tốn, ham làm, ham tiến bộ. Mọi người nên thường xuyên nhắc nhở nhau thực hiện cho kỳ được. Được như vậy môi trường làm việc của Công ty sẽ là môi trường đẹp, đoàn kết, vui vẻ để phấn đấu.

Những ngày qua, sau các buổi sơ kết, không khí Công ty Phúc Vinh đang thay đổi. Mọi người tự giác làm việc, tự giác hỗ trợ lẫn nhau, tự giác nhận mức giao tăng lên. Đó là dấu hiệu tốt. Mong rằng mọi nhân viên của Công ty khắp 3 miền cùng phấn đấu.

 

                                                                            Chủ tịch HĐQT – Trần Minh Vịnh