Chính sách vận chuyển và giao nhận

09/06/2015 03:29 Số lượt xem: 18127

Khách hàng đến mua sản phẩm trực tiếp tại công ty hoặc các nhà thuốc trên cả nước.