Uống kèm hoạt huyết CM3 với thuốc Huyết áp

07/08/2017 10:44

Nội dung câu hỏi: Tôi bị huyết áp, uống duy trì thuôc Rennitec 5m g/ngày. Do thỉnh thoảng huyết áp vẫn lên, tôi muốn uống kèm bổ sung hoạt huyết CM3 (2 viên /ngày) với thuốc huyết áp tôi đang uống có được không ? Nếu chuyển sang uống hoàn toàn CM3 có được Không và lượng bao nhiêu cần để duy trì (huyết áp khi ổn định 120/85, khi cao 180/95) ?

Người hỏi: Nguyễn Cảnh

Câu trả lời: Trong trường hợp huyết áp cao , nên uống kềm theo Hoạt huyết CM3 sẽ ngăn ngừa được các tai biến do huyết áp cao gây ra. Hoạt huyết CM3 điều chỉnh được Huyết áp. Nhưng nếu cao quá trên 150/90 nên uống thêm thuốc huyết áp.