Thông tin thuốc

19/07/2018 07:47

Nội dung câu hỏi: Tôi muốn hỏi về Siro Kid-Baby giúp trẻ bớt biếng ăn có phải sản phẩm của công ty không ạ

Người hỏi: Nguyễn Thị Nhàn

Câu trả lời: Siro Kit Baby là sản phẩm của công ty