Sản phẩm của công ty

29/03/2019 10:16

Nội dung câu hỏi: Kid baby có phải là sảm phẩm của công ty

Người hỏi: Quynh nga

Câu trả lời: Sản phẩm Kid Baby không phải là sản phẩm của công ty cổ phần dược phúc vinh. Đây là sản phẩm của một công ty khác nhái công ty và sử dụng hình ảnh của công ty mà chưa xin phép. Bạn nên tìm hiểu kĩ về sản phẩm và nguồn gốc và sản phẩm trước khi sử dụng