Pomitagen

21/08/2017 09:18

Nội dung câu hỏi: Vợ tôi có bầu đc 6 tuần và đg dùng sp Pomitagen có ảnh hưởng gì đến thai nhi ko hả bác sĩ.

Người hỏi: Đình Thiều

Câu trả lời: Dùng Pomitagen không có ảnh hưởng đối với thai nhi và người có bầu.