phong tê thấp pv

09/10/2018 07:53

Nội dung câu hỏi: xin cho hỏi: phong tê thấp PV dùng liệu trình bao lâu ah?

Người hỏi: nguyễn dương

Câu trả lời: Phong tee thấp PV dùng 2 tháng liền