Kinh nguyệt

19/08/2017 07:22

Nội dung câu hỏi: Cho hỏi bs là thuốc ích mẫu pv uống trong lúc có kinh nguyệt đc k? Hay phải dừng cho sạch rồi uống ạ

Người hỏi: Truong hai yen

Câu trả lời: Ích mẫu PV vẫn uống được khi có kinh nguyệt.