Hỏi về Đại tràng PV

22/05/2018 07:56

Nội dung câu hỏi: Xin cho hỏi thuốc Đại tràng PV(có hình sau) có phải của công ty không vì tôi xem trong phần sản phẩm không thấy có. Xin cám ơn! https://chuabenhtieuhoa.net//files/viem_dai_trang/dai-trang-pv-2.jpg

Người hỏi: Lê thị thu Hà

Câu trả lời: Tôi không thấy hình. Thuốc công ty Dược Phúc Vinh , ghi rõ là : Đại Tràng PV . Dưới đó có vòng trong ghi GMP WHO