hỏi date thuốc

04/07/2018 07:56

Nội dung câu hỏi: Trên vỉ thuốc có ghi 2016 111119 , vậy bữa nay là tháng 7/2018 thì thuốc còn uống được không?

Người hỏi: Nguyễn Thái Thanh

Câu trả lời: Nhãn thuốc ghi : 2016 : năm sản xuất 111119 : Năm hết hăn. Như vây thuốc mãi đến năm 2019 mới hết hạn dùng