He thong phan phoi

08/06/2018 08:38

Nội dung câu hỏi: Xin cho hỏi sao chưa có nhà phân phối sản phấm phúc vinh ở Nha Trang, Khánh Hoà?

Người hỏi: Phạm Quốc Huy

Câu trả lời: Công ty có chi nhánh ở Nha trang: Chị Liễu 0901.565.353> Bạn liên hệ theo số điện thoại Xin cảm ơn đã chú ý đến sản phẩm công ty.