Giam can pv

02/10/2017 08:06

Nội dung câu hỏi: Không ăn sáng và bụng đói uống thuốc giảm cân được không.

Người hỏi: Tiên

Câu trả lời: Trong Gảm cân có trà xanh nên uống lúc đói dễ say , nếu uống không say thì vẫn uống được.