Giá sản phẩm

07/09/2017 08:01

Nội dung câu hỏi: tôi muốn biết giá của sản phẩm Collagen và sản phẩm hạ huyết áp của Phúc Vinh

Người hỏi: Trần Thị Lụa

Câu trả lời: Giá Collagen 198.000/ 1ọ