CAN DUOC TU VAN, BAO GIA LAY HANG

15/08/2017 10:50

Nội dung câu hỏi: Xin chao, Ben cong ty co nhan vien ban hang khu vuc Thu Duc- TpHCM ko? Toi muon biet them thong tin ve hang hoa, gia ca cac mat hang cua cong ty de lay truc tiep. Xin cam on

Người hỏi: Xuan Nguyen

Câu trả lời: bạn có thể gọi số điện thoại Chi nhành của công ty tại thành phố Hồ Chí Minh: 028.62692518 028.62692519