Bổ thận PV

24/02/2018 07:44

Nội dung câu hỏi: Bạn ơi cho mình hỏi trong thuốc bổ thận PV có phụ tử không .Sao trên hộp thuốc ghi thành phần không có phụ tử

Người hỏi: Trịnh quang Hưng

Câu trả lời: Bổ thận PV chủ yếu dùng cho sinh lý nam, đối với phụ nữ thận yếu vẫn dùng được.