Bổ thận

04/07/2018 08:00

Nội dung câu hỏi: Tôi năm nay 37 tuổi bị xuất tinh sớm và tóc bạc sớm

Người hỏi: Phú

Câu trả lời: Như vây là thận dương suy, nên dùng Bổ thận PV : ngày uống 2 lần, 1 lần 3 viên X liên tục 30 ngày