PHÂN PHỐI TẠI ĐÀ NẴNG

Chi nhánh Dược Thảo Phúc Vinh

206 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Tel.: 0511.3631868